Mutfak ve ızgara bacalarının giriş veya tepe noktasında sistem içindeki yağ ve kirli havanın atılmasına destek veren fanların temizlenmesi ,bakımlı tutulması baca sistemi içindeki yağlanmayı azaltır.

Bu tip fanları yerinde veya sökülerek yağ sökücülerle temizliği yapılır ve sistem gözden geçirilerek olası motor yanması ,elektrik kontağından çıkacak yangınlar önlenmiş olur.

Profesyonel ekibimizce sistem hakkında raporlama yaparak bilgilendirir.