• bacada-dikkat-edilecek-hususlar-420Bacaların kurum bağlaması baca çapının küçülmesine ve soba verimliliğinin düşmesine neden olur. Soba kurmadan önce bacalar mutlaka temizlenmeli. Baca yüksekliğinin yeterli olması, baca çekişini iyileştireceğinden etkili baca yüksekliği tek katlı binalarda ve çok katlı binaların en üst katında en az 3,5 m. Ve en fazla 5 m. Olmalı.              Bacanın çatıdan itibaren yüksekliği en az 1 m. Olmalı.
 • Baca çevresindeki engellerden etkilenmemesi için bacaların çatının en tepe noktasından itibaren yüksekliği en az 50-70 cm. Olmalı
 • Baca çevresinde türbülans oluşmaması için baca herhangi bir engelden (yüksek bina, ağaç gibi) 6 m. Uzakta olmalı -Duman gazlarının akış hızın her noktada aynı olması için bacaların kesit alanı her noktada aynı olmalı. Baca çapının 13 cm. Olması tavsiye edilir
 • Duman gazının soğuyarak ağırlaşması ve baca çekişinin kötüleşmesini önlemek için bacanın geçtiği duvarın et kalınlığı en az 10 cm. Olmalı
 • Baca gazının soğuyarak sızmasını önlemek için baca üzerinde yarık ve çatlak olmamalı. Baca iç yüzeyi pürüzsüz olmalı
 • Baca gazının soğuyarak ağırlaşmasını ve baca tepmesini önlemek için soba borusu pencere veya duvar delinerek uzatılmamalı. Uzatılmışsa hava ile temasta olan kısımları mutlaka yalıtılmalı
 • Rüzgarlı havalarda baca tepmesini ve yağmur suyunun baca içini ıslatmasını önlemek için bacada baca başlığı mutlaka olmalı.
 • Odanın hızla soğumasını ve baca çekişinin kötüleşmesini önlemek için sobanın kurulu olduğu odadaki pencere ve kapının kırık camları tamir edilmeli
 • Duman gazının soğuyarak oda içine sızmasını önlemek ve ısınan sıcak havayı dışarı atmamak için kapı ve pencere çerçevesi ile duvar arasında yarık, çatlak, boşluk olmamalı. Varsa dışarıdan sızdırmaz olması sağlanmalı
 • Isınan sıcak havayı dışarıya atmamak için çerçeve/kanat arası hava sızdırmaz olarak yapılmalı
 • Geceleri sobanın kısılmasından ve cam kenarlarındaki hava kaçaklarından dolayı oda hızla soğur, kaçaklar tamir edilmeli
 • Duvarlarda yarık, çatlak varsa kış gelmeden önce mutlaka Dışarıdan tamir edilmeli
 • Beton bloklar sıcaklık değişiminden etkilendiğinden beton olan dairenin çatısı hava ile doğrudan temas halinde ise mutlaka yalıtılmalıdır.Yukarıdaki esaslara uymayan dairelerde kışın her an yangın çıkabilir ve zehirlenme hadiseleri yaşanabilir.

SOBA BACALARI İLE İLGİLİ  HUSUSLAR

 • Bacaların kurum bağlaması baca çapının küçülmesine ve soba yanma verimliliğinin düşmesine neden olur. Soba kurmadan önce bacalar mutlaka temizlenmeli
 • Baca yüksekliğinin yeterli olması, baca çekişini iyileştireceğinden etkili baca yüksekliği tek katlı binalarda ve çok katlı binaların en üst katında en az 3,5 m. Ve en fazla 5 m. Olmalı
 • Bacanın çatıdan itibaren yüksekliği en az 1 m. Olmal -Baca çevresindeki engellerden etkilenmemesi için bacaların çatının en tepe noktasından itibaren yüksekliği en az 50 – 80 cm. Olmalı
 • Baca çevresinde türbülans oluşmaması için baca herhangi bir engelden (yüksek bina, ağaç gibi) en az 6 m. Uzakta olmalı
 • Duman gazlarının akış hızın her noktada aynı olması için bacaların kesit alanı her noktada aynı olmalı. Baca çapının en az 13 cm. Olması tavsiye edilir
 • Duman gazının soğuyarak ağırlaşması ve baca çekişinin kötüleşmesini önlemek için bacanın geçtiği duvarın et kalınlığı en az 10 cm. Olmalı
 • Baca gazının soğuyarak sızmasını önlemek için baca üzerinde yarık ve çatlak olmamalı. Baca iç yüzeyi pürüzsüz olmalı.
 • Baca gazının soğuyarak ağırlaşmasını ve baca tepmesini önlemek için soba borusu pencere veya duvar delinerek uzatılmamalı. Uzatılmışsa hava ile temasta olan kısımları mutlaka yalıtılmalı.
 • Rüzgarlı havalarda baca tepmesini ve yağmur suyunun baca içini ıslatmasını önlemek için, bacada baca başlığı olmalı.
 • Odanın hızla soğumasını ve baca çekişinin kötüleşmesini önlemek için sobanın kurulu olduğu odadaki pencere ve kapının kırık camları tamir edilmeli.
 • Duman gazının soğuyarak oda içine sızmasını önlemek ve ısının sıcak havayı dışarı atmamak için kapı ve pencere çerçevesi ile duvar arasında yarık, çatlak, boşluk olmamalı, varsa dışarıdan sızdırmaz olması sağlanmalı.
 • Isının sıcak havayı dışarıya atmamak için çerçeve /kanat arası hava sızdırmaz olarak yapılmalı.
 • Geceleri sobanın kısık yakılmasından ve cam kenarlarındaki hava kaçaklarından dolayı oda hızla soğur, kaçaklar tamir edilmeli.
 • Duvarlarda yarık, çatlak varsa kış gelmeden önce mutlaka dışarıdan tamir edilmeli. -Beton bloklar sıcaklık değişiminden etkilendiğinden, beton olan dairenin çatısı hava ile doğrudan temas halinde ise mutlaka yalıtılmalıdır.
 • Yukarıdaki esaslara uymayan dairelerde kışın her an yangın çıkabilir ve zehirlenme hadiseleri yaşanabilir. Lütfen yukarda ki esaslara uyalım!
Share with your friends: